Photography by Natalia Shlyakhovaya

Natalia Shlyakhovaya

Awesome shoots by Natalia Shlyakhovaya, talented female photographer and illustrator based in Moscow, Russia.

Natalia Shlyakhovaya2

Natalia Shlyakhovaya3

Natalia Shlyakhovaya4

Natalia Shlyakhovaya5

Natalia Shlyakhovaya6

Natalia Shlyakhovaya7

Natalia Shlyakhovaya8

Natalia Shlyakhovaya9

Natalia Shlyakhovaya10
via Photographist.

Leave a Comment