Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian
in

Maurizio Galimberti’s Polaroid collection

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Italian photographer Maurizio Galimberti was born in 1956.

More here : http://www.mauriziogalimberti.it/

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian  Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italianMaurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

 

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italianMaurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italianMaurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

Maurizio Galimberti's Polaroid collection -Polaroid, photographer, italian

What do you think?

14 points

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%